Mühendislik Kabiliyeleri Özel Proses (Montaj), Prototip, Tersine Müh.

1

Ar-Ge (Tasarım)

SARSILMAZ 135 yıllık tecrübe ve bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları yetkinleştirmek amacı ile Ar-Ge birimini 2007 yılında yeniden yapılandırmıştır Ar-Ge yönetimi süreçleri uygulayarak birçok yeni ürün ve teknolojik gelişme sağlamıştır.

SARSILMAZ Ar-Ge Birimi,

Ar-Ge departmanı tarafından proje yönetimi, pazar araştırması ve kavram geliştirme, yazılım destekli sanal analiz, prototipleme, simülasyon, optimizasyon ve tasarım doğrulama çalışmaları ile iki ve üç boyutlu tasarımlar yapılmaktadır. Analiz, simülasyon ve tasarım doğrulama çalışmaları ile elde edilen sonuçlara göre prototip imali, test ve denemeler imalat hazırlıkları gerçekleştirilmektedir.

Ar-Ge Sistematiği ve Aşamaları

  1. a) Kavram geliştirme,
  2. b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
  3. c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
  4. d) Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
  5. e) Prototip üretimi,
  6. f) Pilot tesisin kurulması,
  7. g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
  8. h) Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri.

SARSILMAZ Projelerin oluşturulması proje yönetim süreçleri ve proje dokümanlarının hazırlanması

Yapılabilirlik Etüdü hazırlanarak elde edilen sonuca göre Proje dosyası hazırlanarak süreçler yürütülmeye başlanmış, bu yol ile TÜBİTAK desteklerinden yararlanılma imkanı elde edilerek proje harcamalarının önemli bir kısmının da geri dönmesi sağlanarak tasarım ve Ar-Ge maliyetleri azaltılmıştır. Aynı zamanda proje yönetimi kültürü yerleştirilmiştir.

Yeni ürün geliştirme ve tasarım yeteneği,

Tasarımlarımızın tamamı üç boyutlu modelleme, imalat ve analiz yazılımları kullanılarak yapılmaktadır. Özellikle tasarım doğrulama, analiz, simülasyon ve optimizasyon çalışmalarımızı yetkin noktaya getiren ileri mühendislik yazılımları etkin olarak kullanılmaktadır.

2

Üretim sahası